Bærekraft & miljø

UMBER AS ønsker å drive en bærekraftig og miljøbevisst virksomhet. Vi ønsker å legge til rette for vekst, være en trygg og god arbeidsplass.

Grunnet vår tillit til våre leverandører, samt vårt ønske om å holde vårt miljøavtrykk på et godt nivå, så trykker vi opp de aller fleste av våre produkter på bakgrunn av bestilling. Såkalt «Print-on-demand«. Dette betyr at vi har et bestillingssystem hos vår leverandør som gjør at akumulerte bestillinger hver dag sendes til trykkeriet. Dette gjør at vi ikke trykker mer enn nødvendig og vi får kvalitetssikret hver enkelt vare før den sendes til kunde.

Unntaket kan være enkelte «Limited Edition», «Very Limited Edition», «Collectors Edition» og enkelte varer i småvare segmentet. Her blir hele eller deler av totalopptrykket kjørt umiddelbart da det er tiltenkt kun et begrenset opplag.