Hotell & næring

Vi tilbyr gode løsninger for våre kunder som kjøper større kvantum, det seg være til hotellrom, resepsjoner, venterom, kontorer eller lignende.
UMBER AS er behjelpelige med å sette sammen pakkeløsninger, forslag til ArtPosters, skreddersydde løsninger og design m.m.
Segmentet hotell & næring er underlagt vår engros kundekategori og det foreligger enkelte vilkår for å kunne bli engros kunde for hotell & næring. Ta kontakt med oss for mer informasjon.