MERVERDIAVGIFT PÅ KUNST

Det er merverdiavgift på kunst (som ikke omsettes i opphavsmannens eget navn). Denne blir automatisk beregnet og inkludert i fakturabeløpet når du handler hos UMBER. Avgiften beregnes etter avansemetoden jmf. merverdiavgiftsloven § 4-5. Dette avgiftsbeløpet er ikke fradragsberettiget som inngående avgift jmf. forskrift om bokføring § 8-10-4, og spesifiseres da heller ikke på faktura.

For all annen MVA-pliktig omsetning, herunder men ikke begrenset til innramming, frakt, brukskunst, smykker, spesifiseres MVA-beløpet på fakturaen i et eget felt.

UNNTAK FOR MERVERDIAVGIFT VED KUNSTNERENS (OPPHAVSMANNENS) EGEN OMSETNING AV KUNST

Om kunstverk i vårt sortiment er markert med en»P», betyr dette at disse kunstverkene omsettes i opphavsmennenes eget navn og ved UMBER som mellommann.

Denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 (4): – Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.

For deg som kunde betyr dette at du handler av opphavsmannen. Eventuell reklamasjon på kunstverkene i seg selv er opphavsmannens ansvar. Likevel har UMBER avtalt med opphavsmannen og bistå denne i forhold til kjøper, slik at du kun trenger å forholde deg til oss.